Omvärldsbevakning med omvärldskarta

Vad är omvärld?

Vad menas då med omvärld? Omvärlden är externa faktorer som påverkar företagets verksamhet. Spontant brukar de flesta associera dessa externa faktorer med företagets konkurrenter och kunder. Vi anser att omvärlden är större och mer komplex än så. Konkurrenterna och kunderna är endast en del av den omvärld du bör bevaka. Det är lika viktigt att bevaka leverantörer och samarbetspartners. Det är viktigt att tänka på att dessa omvärldsfaktorer inte helt går att frikoppla från andra faktorer. Omvärldens olika delar hänger samman och påverkar varandra. Deras inbördes relationer förändras ständigt. Världen omkring oss är inte konstant utan förändras hela tiden. Händelser påverkar varandra och ritar ständigt om kartan på omvärlden. Vi kan jämföra detta med politiken vars arena hela tiden förändras i takt med svängningar i opinionerna.

En omvärldskarta med tre nivåer

Ett sätt att dela upp din omvärld är att tänka på den som Invärld (ex. företaget och allt som rör det), Närvärld (kunder, samarbetspartners) och Omvärld (ex. Teknik, Ekonomi, Politik). Tänk dig att omvärlden ser ut som bilden nedan.

Omvärldskarta med hus

Invärld

Det stora röda huset är där du bor (ditt företag). Det finns flera saker att hålla reda på i huset. Det ska finnas mat, städas och de som bor där ska tas om hand och må bra (ägare och investerare). Du är också mån om ditt rykte på ön (ditt varumärke). Eventuellt har du också några uthus eller en gäststuga (dotterbolag) i din trädgård. Händer det något i huset kommer du snabbt att märka det. Huset och trädgården utgör din närmaste miljö, din invärld. De flesta människor har inte så stora problem med att ha översikt över sin invärld.

Närvärld

Den ö som ditt hus ligger på utgör din närvärld. Där bor dina grannar (konkurrenter och samarbetspartners) och där finns en eller flera matbutiker (leverantörer). Där finns också ett byråd (myndigheter) som tar upp önskade ärenden till diskussion. För att slippa drabbas av otrevliga överraskningar från någon som bor på ön är det bra om du hänger med i snacket, läser Ö-tidningen och besöker bystämman till exempel.

Omvärld

Vattnet runt om ön utgör omvärlden. Omvärlden är svårare att ha uppsikt över. Du kan trots din kikare inte se hur långt som helst. Det är svårt att veta vad det finns för öar ute i vattnet och vilka aktiviteter som föregår där (teknisk utveckling, forskning och framsteg). Det kan också vara svårt att ha kontroll på alla fiskar som simmar i vattnet (samhällstrender) liksom vilka båtar som är på insegling (konjunktursvängningar).
För att få rätsida på det okända bör du hålla dig uppdaterad på vad som händer ute i vattnet, annars kan du mötas av otrevliga överraskningar. Det viktiga är också att du tittar på många olika källor. Även sådana du egentligen inte tror kan säga något om just din bransch.

Omvärlden som en kostcirkel

Ett annat sätt, som är lite lättare att omvandla till konkreta sökprofiler, är något vi döpt till: Omvärldens kostcirkel. Den syftar på två saker. För det första att företag bör tänka på att inte bara titta åt ett håll utan att ha omvärldsradarn inställd på 360 grader. För det andra att liksom den konventionella kostcirkeln ska vara ett hjälpmedel för att vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen för att må bra, bör ett företag få i sig litet av varje del av Omvärldens kostcirkel för att det på sikt ska må bra och inte få skörbjugg.

Kostcirkel_sv

NewsMachine AB has written 28 articles