Sökoperatorn OR

Att använda OR i sökningen fungerar tvärt om mot AND och utvidgar din sökning. Den gör att du kommer att få dokument som innehåller antingen dokument med ordet kamel eller dokument som innehåller ordet Afrika eller dokument med båda orden. Se nedan.

kamel-or-afrika

Söksträng: kamel OR Afrika

OR-kommandot är lämpligt att använda vid termer som kan stavas på flera olika sätt eller som lätt felstavas. Du skriver då i din söksträng till exempel Chanukah or Hanukkah, colour or color eller favor or favour. Du undviker då att missa dokument på grund av varierande stavning av samma ord.

NewsMachine AB has written 28 articles