Operatorn NEAR

Precis som namnet antyder så handlar operatorn NEAR om att söka på ord som är nära varandra. Du kan specificeara hur långt ifrån orden ska vara för att det ska bli en träff. NEAR skrivs alltid med versaler och är en del av SCOPE operatorn som även tillåter dig att söka meningsvis, på stycken eller på ingresser. Man kan även säga att NEAR är en variant på AND operatorn.

Hur du specificerar avstånd

Skriver du Matti NEAR=3 Larsson, så ska Kjell och Brell finns med max 3 ords distans till varandra. Skriver du inget så letar systemet 8 tecken bort. Tänk på att alla “tokens” räknas in i detta, dvs även punkter, komman, etc. För att specificera avståndet till de orden du vill ska ge träff skriv likeamedstecken efter NEAR. Exempel: Vill du öka till 20 skriver du NEAR=20.

NewsMachine normaliserar din agent

När du sparar din agentsökning normaliseras den till systemets interna format. Därför kan det se annorlunda ut när du öppnar din agent igen för redigering efter du sparat. Dock så har inte sökningens innnebörd ändrats.

Din söksträng som du skriver in den:
(rapport* NEAR=10 vindkraft*)

När du sparat och systemet normaliserat sökningen:
(NEAR=”10″,SCOPE=”NEAR” rapport* AND vindkraft*)

NEAR tillsammans med NOT

NEAR kan vara lite jobbig i mer komplicerade sokningar, t.ex. sa funkar inte Kjell NOT NEAR Brell, utan måste skrivas Kjell NEAR NOT Brell som inte är självklart intuitivt. Använd gärna NOT rutan i agentdialogen för enkelhetens skull.

NewsMachine AB has written 28 articles