Boolesk sökteknik

Att behärska olika söktekniker är väldigt användbart, dels för att kunna utnyttja NewsMachines tjänst så effektivt som möjligt dels för att det är mycket svårt att få relevanta träffar på dina sökningar om du inte använder dig av en genomtänkt sökteknik. Knepet är att kunna formulera en sökfråga som både är tillräckligt specifik för att filtrera bort onödig information och samtidigt tillräckligt allmän så att du inte missar relevant information.

Den booleska tekniken kan vid första anblicken verka jobbig att använda och invecklad men principen är inte så svår. Vi ska nu med hjälp av text och bild försöka förklara grunden i boolesk sökteknik. Den grå rutan som visas nedan är tänkt att representera Internet och den information som är sökbar där. De olika formerna representerar de dokument, som finns sökbara och som innehåller vardera ett visst sökord. Om formerna överlappar varandra visar det på att dokumenten innehåller flera av sökorden.

Figurförklaring boolesk sökning

Figurförklaring boolesk sökning

Nedan ser du ett exempel. Bilden visar dokument som innehåller orden kamel och Afrika. Vissa dokument, den gula formen, innehåller endast ordet kamel. Vissa dokument inneh åller endast ordet Afrika, den röda formen och vissa dokument innehåller både ordet kamel och Afrika och representeras av den gul-och-rödrandiga formen.

Figurförklaring Kamel AND Afrika

Figurförklaring Kamel AND Afrika

På de efterföljande sidorna förklarar vi hur du använder dig av operatorerna AND, OR och NOT, hur du använder dig av parenteser och så kallad trunkering, och andra användbara grepp du kan ta till för att få just precis de träffar som är relevanta för dig.

NewsMachine AB has written 28 articles