Att skapa en Agent

När du loggat in går du in på Agenter > Skapa MediaAgent. Den sida du möter ser ut som nedan.

BILD

Under Agentens sökprofil finns det följande tre boxar. Det är de här tre boxarna som tillsammans skapar din söksträng.

OR-boxen: de ord du skriver in i denna ruta här har automatiskt operatorn or mellan sig. Du behöver således inte skriva ut or utan det finns där ändå. Dyker ett eller flera av orden i denna ruta upp i ett dokument genererar det en träff (tänk på Kamel-och-Afrika-bilden).

AND-boxen: orden i denna ruta avgränsar din sökning. Samtliga ord i denna ruta måste finnas med i dokumentet för att det ska bli träff. Skriver du (or följt av sökorden och avslutas med ) anger du att det räcker med ett av orden i dokumentet för att det ska bli en träff. Mellan and-boxen och not-boxen finns ett osynligt not.

NOT-boxen eller Stoppordsboxen: Detta är boxen där du skriver in stopporden, de ord som föregås av not. Du behöver inte skriva ut ordet not. Finns något av orden som står i denna box med i dokumentet kommer det inte att generas någon träff.

När du fyllt i alla uppgifter i den övre delen av Agenten ska du bekräfta dina uppgifter. Väljer du att trycka på Spara aktiverar du agenten och den börjar söka från aktiveringstillfället och framåt i tiden. Nya träffar som genereras hamnar i din inbox och vidare därifrån till e-post rapporter, portal, rss-flöde eller annan form av leverans.

NewsMachine AB has written 28 articles