Medieanalys

Vi levererar medieanalys i två former. Bägge tjänster erbjuder möjlighet att exportera uppgifterna till Word eller Excel för vidare bearbetning.

Kvantiataiv analys

Funktionen går ut på att statistik skapas över de träffar du har fått. Om du till exempel skulle vilja se vilket företag, företaget Pepsi eller företaget Coca-Cola, som det skrivs mest om i media under en viss period, kan du be verktyget medieanalys att automatiskt räkna ut detta och även upprätta diagram över siffrorna.

Kvalitativ analys

Detta handlar om att mäta t.ex. andel artiklar som är positiva-neutrala-negativa (Tonalitet) eller andra taggar. Vi erbjuder ett avancerat analysverktyg som låter dig definiera egna taggar, snabbt tagga artiklar och låter dig skräddarsy rapportmallar för att effektivt skapa t.ex. månadsrapporter. Du kan också kommentera träffarna som en del av en djupgående analysrapport.

NewsMachine AB has written 28 articles