Egen medielista för en agent

En användbar funktion är att du själv kan styra valet av de källor som din agent ska bevaka. Du kan välja bland de källor som redan finns upplagda hos NewsMachine. Du kan välja källorna på flera nivåer.

  • Kanal – Vi har delat in all bevakning i olika kanaler t.ex. webbmedia, bloggar etc.
  • Språk – Det primära språket för källan
  • Land – Hemvisten för källan
  • Svenskt län – alla källor som har länstillhörighet är märkta
  • Enskild källa – Du kan välja att bevaka bara vissa tidningar för en agent

Om du har lagt mycket tid på att skapa en medielista som passar just dina behov så kan det vara bra att veta att du lätt kan kopiera den till en annan agent. Du kan också föreslå källor till NewsMachine som du tycker borde finnas med.

NewsMachine AB has written 28 articles