1 article Omvärldskarta

Omvärldsbevakning med omvärldskarta

Vad är omvärld? Vad menas då med omvärld? Omvärlden är externa faktorer som påverkar företagets verksamhet. Spontant brukar de flesta associera dessa externa faktorer med företagets konkurrenter och kunder. Vi anser att omvärlden är större och mer komplex än så. Konkurrenterna och kunderna är endast en del av den omvärld du bör bevaka. Det är…