10 articles Boolesk sökteknik

Operatorn NEAR

Precis som namnet antyder så handlar operatorn NEAR om att söka på ord som är nära varandra. Du kan specificeara hur långt ifrån orden ska vara för att det ska bli en träff. NEAR skrivs alltid med versaler och är en del av SCOPE operatorn som även tillåter dig att söka meningsvis, på stycken eller…

Boolesk sökteknik

Att behärska olika söktekniker är väldigt användbart, dels för att kunna utnyttja NewsMachines tjänst så effektivt som möjligt dels för att det är mycket svårt att få relevanta träffar på dina sökningar om du inte använder dig av en genomtänkt sökteknik. Knepet är att kunna formulera en sökfråga som både är tillräckligt specifik för att…

Operatorerna AND, OR och NOT

Sökoperatorn AND är begränsande. Om du kombinerar två sökord med and betyder det att båda sökorden måste finnas i dokumentet. Operatorn OR utvidgar istället din sökning. Genom att binda ihop två sökord med or kommer du att få dokument innehållande antingen det ena sökordet, eller det andra sökordet, eller båda sökorden. Operatorn NOT innebär att…

Sökoperatorn AND

Att använda ordet and i din sökning är ett sätt att begränsa din sökning då du ber agenten söka upp dokument som endast innehåller båda sökorden du angett. Nedan ser du ett exempel. Söker du dokument som endast innehåller ordet kamel kommer sökmotorn att hitta de dokument som representeras av kamelformen. Du kommer då att…

Att använda parenteser

Ett sätt att underlätta för sökmotorn att förstå vad vi menar med vår söksträng är att använda parenteser. Liksom vid matematiska uträkningar används parenteser för att få sökmotorn att förstå hur dina sökord inbördes ska behandlas. Parenteser blir aktuella om du önskar använda både and, or, eller not i din sökning. De sökord och operatorer…

Trunkering

Ytterligare en hjälp i sökningen är trunkering. Trunkering är mycket användbart då du inte är helt säker på hur ett ord stavas, eller då du använder dig av ett sökord som kan böjas på många olika sätt. Söker du på ordet kungens så kommer vanligtvis sökmotorn utesluta de dokument som endast har grundformen kung representerad.…

Versaler och gemener

Ska man i sin sökning använda sig av stora eller små bokstäver, versaler eller gemener? Allmänt är det så att sökningar med gemener har högre acceptans än versaler. Söker du med gemener får du träffar på dokument som innehåller sökordet skrivet i både gemener och versaler. Skriver du ordet i versaler kommer dina träffar endast…