2 articles Rapporter

Din agent rapporterar

Vad levereras då till dig som kund och hur levereras det? Det som levereras är en fullständig länk till den plats där originalartikeln finns tillsammans med artikelns rubrik samt ett eller två citat från artikeln. När NewsMachine hittat något som matchar dina dina agenter finns flera sätt att få denna information levererad till sig: Inbox…

Dina agenter rapporterar

Vad levereras då till dig som kund och hur levereras det? Det som levereras är en fullständig länk till den plats där originalartikeln finns tillsammans med artikelns rubrik samt ett eller två citat från artikeln. När NewsMachine hittat något som matchar dina dina agenter finns flera sätt att få denna information levererad till sig: Inbox…